Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Sledeči pogoji uporabe se nanašajo na uporabo spletnega mesta bigfather.net ter na vso vsebino, storitve in produkte, vezano na to spletno mesto (v nadaljevanju storitve). Storitve ponujamo samo ob sprejetju vseh pogojev, ki so navedeni v tem dokumentu, v politiki zasebnosti ter v procedurah, ki bo VMA d.o.o. občasno objavil. Z uporabo storitev se strinjate s temi pogoji uporabe. Vaš dogovor je sklenjen med VMA informacijsko svetovanje d.o.o. (VMA).

Pogoje uporabe skrbno preberite, predno uporabite naše storitve. Če se s pogoji uporabe ne strinjate, storitve ne smete uporabljati.

Storitve niso namenjene otrokom, mlajšim od 13 let. Če ste stari manj kot 13 let, se ne prijavite za uporabo naših storitev. Vsakdo ki se registrira, jamči da je starejši kot 13 let.

Z uporabo storitev jamčite, da boste posredovali samo pravilne in veljvane podatke ob registraciji. Vaša odgovornost je kaj se z vašim uporabniškim računom dogaja. Ravno tako je vaša odgovornost, da ščitite dostopno geslo za dostop do storitev.

1. BigFather.net

 • www.bigfather.net račun in spletno mesto Če se registrirate bigfather.net, ste odgovorni za varnost vašega računa; ravno tako ste odgovorni za vse aktivnosti povezane z vašim računom. Če ugotovite, da je nekdo vaš račun zlorabil, nas o tem nemudoma obvestite. VMA ni odgovoren za nikakršne posledice povezane z uporabo vašega računa.

 • Oglasi VMA si pridržuje pravico do prikaza oglasnih sporočil.

 • Plačilo
  • Splošno
   Na voljo so, ali bodo, opcionalne plačljive storitve, kot je naprimer napredna analitika. Če se boste odločili za tovrstne storitve, se strinjate s plačilom teh storitev na mesečni ali letni osnovi, glede na objavljen cenik. Storitve se bodo obračunavale elektronsko na dan prijave.
  • Avtomatično podaljševanje
   Storitve se vam bodo zaračunavale avtomatsko do preklica. Storitve lahko prekličete znotraj urejanja vašega profila.

2. Odgovornost obiskovalcev

VMA ni odgovoren za vsebino in dejanja uporabnikov spletnega mesta.

3. Kršitev avtorskih pravic

VMA prosi vse uporabnike, da spoštujejo avtorske pravice. Če menite, da katera vsebina v okviru naših storitev krši vaše avtorske pravice, nas o tem prosim nemudoma obvestite.

V primeru kršenja avtorskih pravic s strani uporabnikov, si VMA pridržuje pravico izbrisa uporabnika in njegovih podatkov iz našega sistema. Ob tem uporabnik ni upravičen do povračila prejetih plačil.

4. Intelektualna lastnina

Ta dogovor ne prenaša intelektualne lastnine od VMA k vam ali kamorkoli drugam. VMA, bigfather.net in vse storitve, grafični elementi in besedila so last VMA ali avtorjev, ki so VMA licencirali uporabo teh predmetov. Uporaba storitev vam ne daje pravice za reprodukcijo ali uporabo teh predmetov izven uporabe storitev.d-party trademarks.

5. Spremembe

Naše storitve nenehno posodabljamo; to pomeni, da moramo občasno prilagoditi tudi pogoje uporabe, pod katerimi storitve nudimo. O tovrsnih spremembah bomo uporabnike obveščali preko socialnih kanalov in spletnega mesta. Če se s posodobljenimi pogoji ne boste strinjali, lahko prenehate z uporabo storitev. Obvestila o spremembah bodo objavljena pred dejansko uvedbo novih pogojev.

6. Prenehanje

VMA si pridržuje pravico, da vam onemogoči uporabo vseh ali dela storitev kadarkoli, brez posebnega razloga, z ali brez obvestila, s takojšnjo veljavo. Ravno tako omogoča uporabnikom, da kadarkoli lahko prekinejo z uporabo storitve.

Vaš odnos lahko prekinete s prenehanjem uporabe storitve, ali pa eksplicitno z brisanjem vaših podatkov z uporabo osebnih nastavitev v spletni aplikaciji.

7. Garancijska izjava

Storitve nudimo takšne kot so. VMA, dobavitelji in licenčni podeljevalci se distancirajo od kakršnekoli odgovornosti pri uporabi storitev. Storitev uporabljate izključno pod svojo odgovornostjo.

8. Omejitev odgovornosti

Niti VMA niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi storitev, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi izhajala ali bi bila povezana z obstojem, dostopom in/ali uporabo storitev in/ali informacij, ki jih storitve vsebujejo, pa tudi ne za škodo, ki bi nastala zaradi nemožnosti uporabe storitve.

9. Jamstvo

Strinjate in jamčite, da (i) boste uporabljali storitve skladno s pogoji uporabe in z vsemi zakoni in regulacijami (vključno z omejitvami glede na katerekoli lokalne zakone in predpise v vaši državi, mestu ali uradnem okviru) in da (ii) uporaba storitev z vaše strani ne krši intelektualnih pravic tretjih pravnih ali fizičnih oseb

10. Odškodnina

Strinjate se, da od VMA (ali podizvajalcev), podeljevalcev licenc, direktorjev, uslužbencev in agentov ne boste zahtevali nikakršne odškodnine, vključno s stroški postopkov ali odvetnikov.

11. Prevodi

Ti pogoji so originalno zapisani v angleškem jeziku in so prevedeni v slovenščino. V primeru konfliktov v prevodu se uporabi angleška verzija.

12. Razno

Ta dogovor predstavlja celoten dogovor med vami in VMA, ki se tiče uporabo storitev. V primeru sporov bo za te pristojno sodišče v Sloveniji.

Ti pogoji uporabe so povzeti po Wordpressovih pogojih pogojih uporabe in so na voljo pod CC Sharealike license licenco.

Politika zasebnosti je na voljo tukaj.

Mnenje

Vaše mnenje šteje